Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-16

 

KOMUNIKAT z dnia 09.04.2008

o zwalczaniu kwieciaka jabłkowca

 

W sadach, w których w roku ubiegłym obserwowano liczne uszkodzenia pąków kwiatowych, należy wykonać opryskiwanie drzew w okresie nabrzmiewania lub pękania pąków stosując jeden z wymienionych środków ochrony roślin. Opryskiwanie wykonać w dni słoneczne przy temp. powyżej + 120 C.

Próg zagrożenia: 5-10 chrząszczy  strząśniętych z 35 gałęzi.

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

Preparaty                                                                         Dawka na ha

ACTARA 25 WG                                            0,16-0,2 kg

CALYPSO 480 SC                                          0,15 l

FASTAC 100 EC                                             0,15 - 0,18 l

KARATE ZEON 050 CS                                   0,2 l

MOSPILAN 20 SP1)                                       0,125 kg                      

OWADOFOS 540 EC2)                                    2,25 l                                     

SUMITHION 500 EC                                        2,25 l

SUMITHION SUPER 1000 EC                           1,125 l

 

UWAGA !

1)termin wycofania z obrotu i stosowania Mospilanu 20 SP upływa z dniem 30 czerwca 2008 r.

2)termin wycofania z obrotu i stosowania Owadofosu 540 EC upływa z dniem 23 lipca 2008 r.

 

1.     Zabieg szczególnie polecany w sadach słabo kwitnących oraz w sadach , w których obserwowano w roku ubiegłym duże szkody powodowane przez kwieciaka.

2.     Środki ochrony roślin z grupy syntetycznych pyretroidów najskuteczniejsze są w temperaturze do +20 0C, ograniczyć ich stosowanie do 1 zabiegu w sezonie.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)]                                                            

                                                                                                                                                                                         Kierownik Oddziału

                                                                                                                                                                                             Teresa Kapusta

                                                                                  

 

Metadane

Data publikacji : 11.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry