Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/829,Wymiana-dowodow-osobistych-dodatkowy-dyzur-w-sobote-17-listopada-2007r.html
20.07.2024, 09:12

Wymiana dowodów osobistych - dodatkowy dyżur w sobotę 17 listopada 2007r.

 

Ogłoszenie

dot. wymiany dowodów osobistych

  

                  Urząd Gminy w Poświętnem przypomina, że wymiana dowodów osobistych trwa tylko do 31 grudnia 2007 roku.

Do 31 marca 2008 roku wydłużono wyłącznie ważność książeczkowych dowodów osobistych dla osób, które złożą wniosek do 31 grudnia 2007r., z uwagi na wydłużony termin oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego i termin ten nie zostanie przedłużony. 

                 W związku z powyższym Urząd Gminy w Poświętnem informuje, że dnia 17 listopada 2007 roku (sobota) w godz. 730- 1500 zostanie wprowadzony w urzędzie dodatkowy dyżur dla osób wymieniających stare dowody osobiste.

Aby wymienić dowód osobisty należy złożyć wypełniony czarnym długopisem wniosek wraz z dwiema aktualnymi fotografiami. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa w zależności od stanu cywilnego (nie dotyczy to osób, których akt małżeństwa lub urodzenia sporządzony był w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem). Wniosek należy złożyć osobiście. Koszt wymiany dowodu -  30 zł.

           Informuje się, że w dniu tym będą obsługiwane jedynie osoby, które chcą złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego lub odebrać nowy dowód osobisty.

         Szczegółowych informacji udziela Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych pod nr telefonu (0-25) 752-03-90 wew. 12

           Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 02.11.2007
Data modyfikacji : 02.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony