Urząd Gminy Poświętne

Zaproszenie dot. spotkania na temat Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wołomińskiego

 

Z A P R O S Z E N I E

            W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wołomińskiego na okres do 2011 r,  informuje się, że w dniu 17 października 2007 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie ( sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych w/w problematyką.

W trakcie spotkania zostaną omówione ;

I.                    Założenia projektów aktualizacji:

1)      Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

2)      Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,

3)      Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

II.                 Wnioski oraz konkluzje i zalecenia, dotyczące zadań gmin i powiatu, wynikające z analizy powiatowego raportu z wykonania POŚ i sprawozdania z realizacji PGO w nawiązaniu do wyników analogicznych opracowań na szczeblu wojewódzkim.

III.               Zakres niezbędnych danych i informacji do sporządzania aktualizacji POŚ i PGO.

IV.              Wnioski i propozycje przedstawicieli samorządów gmin i powiatu, wymagające uwzględnienia na etapie przygotowania przedmiotowych aktualizacji.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry