Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/28714,Obiwesczenie-o-wydluzeniu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyz.html
20.07.2024, 08:09

Obiwesczenie o wydłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej w m. Międzyleś

Metadane

Data publikacji : 29.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy Poświętne
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kowalska

Opcje strony