Urząd Gminy Poświętne

Inf. o wyrobach zawierających azbest

MIESZKAŃCY GMINY POŚWIĘTNE

dotyczy przedkładania informacji o wyrobach

zawierających azbest i miejscu ich występowania

Wójt Gminy Poświętne przypomina iż, w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r., Nr.192, poz.1876) - właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego: jeden egzemplarz należy przedłożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy, pok. Nr 1, drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Druki informacji są dostępne w Urzędzie Gminy w pok. Nr 1, w godz. pracy urzędu.

załączniki:

1. załącznik nr 1 – informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

2. załącznik nr 2 – informacja o wyrobach zawierających azbest , których wykorzystywanie zostało zakończone

Metadane

Data publikacji : 21.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry