Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/25984,Informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-o-wydanie-pozwolenia-wodno.html
25.06.2024, 01:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla dz. ew. nr 399 i 531 obr. Nadbiel

Metadane

Data publikacji : 20.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wilczak

Opcje strony