Urząd Gminy Poświętne

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

USC. 5570.12.2021

         Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 17 listopada 2021 r. (środa) i dnia 18 listopada 2021 r. (czwartek) w Wołominie, ul. 1 Maja 36  

odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2001 i 2002 .

         Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Imienne wezwania do w/w mężczyzn zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej (…) nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji, w terminie i miejscu rejestracji wskazanym w obwieszczeniu

         Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa - grzywna lub kara ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony).

           

W załączeniu obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej.

 

Informację przygotowała:

M. Zagórska - Kier. USC

tel. (25) 7520390 wew. 21

 

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry