Urząd Gminy Poświętne

Ogłoszenie - Ptasia Grypa

Poświętne, dnia 10.11.2005 r.

 

 

             MIESZKAŃCY  GMINY POŚWIĘTNE

dotyczy  PTASIEJ GRYPY

   

 

                   W związku z  Rozporządzeniem Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  z  dnia 8 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu  Wójt Gminy Poświętne informuje, że w/w rozporządzenie zarządza co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  z  dnia 15 października 2005 r.   w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu ( Dz. U. Nr 203, poz. 1688) wprowadza się następujące zmiany

1)   w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1 )organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków “

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

“3) utrzymywania  kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni”

2)    po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

§ 1a. Zwierzęta o których mowa w §1 pkt 3. mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni, jeżeli ich karmienie i pojenie odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

             W związku z powyższym    właściciele kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw; mogą utrzymywać  w/w ptaki na otwartej przestrzeni, ale karmienie i pojenie powinno nadal odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, aby ograniczyć możliwość kontaktu z dzikim ptactwem. Rozprzestrzenianie wirusa następuje poprzez bezpośredni i pośredni kontakt z migrującymi ptakami dzikimi czyli: zakażone odchody, wydzielina z oczu i dróg oddechowych, zakażona pasza, woda, ściółka, sprzęt, środki transportu.

 

 

                                                    

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry