Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/21725,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyz.html
2021-09-23, 01:02

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na gaz ziemny z rur PE o średnicy 110 mm na działkach ew. nr 695/2, 717/2 i 723/2 obręb 0025 w miejscowości Zabraniec oraz na działce ew. nr 477/2 obręb 0016 w miejscowości Ostrowik, zgodnie z załączonymi do wniosku mapami.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony