Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/19358,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyz.html
2023-03-22, 14:39

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ew. nr 157/5 i 159/5 obręb 0014 w miejscowości Nowe Ręczaje

Metadane

Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 14.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony