Urząd Gminy Poświętne

OBWIESZCZENIE w związku z wpływem wniosku inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10169_LE013_Marianów systemu GSM-R na linii kolejowej nr 13, km 13, 746, dz. 350/3, obręb 0002 Cygów, gm. Poświętne, pow. wołomiński, woj. mazowieckie.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry