Urząd Gminy Poświętne

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA dla członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Poświętne

Postanowieniem Nr 224/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 15 czerwca 2020 r. zostały powołane:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1w Międzylesiu
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Poświętnem
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nowych Ręczajach
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Poświętnem
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zabrańcu
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Poświętnem

 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pierwsze posiedzenie dla członków:

 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1w Międzylesiu
 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Poświętnem
 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Nowych Ręczajach

odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

Pierwsze posiedzenie dla członków:

 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Poświętnem
 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zabrańcu
 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Poświętnem

odbędzie się dnia 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

Po posiedzeniu w/w komisji odbędzie się szkolenie.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu obwodowych komisji wyborczych stanowiącym zał. Nr 1 do Uchwały Nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. udział w posiedzeniach i innych pracach komisji  jest obowiązkowy.

 

Poświętne, dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Informację przygotowała:

Marzanna Zagórska Tel. (25) 752 03 90 wew. 21

Metadane

Data publikacji : 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry