Urząd Gminy Poświętne

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na terenie działki ew. nr 203/2 obręb Krubki Górki

Metadane

Data publikacji : 25.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry