Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/17508,Obwieszczenie-o-wydanej-w-dniu-2-stycznia-2020-r-Decyzji-Nr-12020-ustalajacej-wa.html
2020-02-28, 06:41

Obwieszczenie o wydanej w dniu 2 stycznia 2020 r. Decyzji Nr 1/2020 ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV na terenie działek ew. nr 262/17, 262/16, 262/12, 262/4 i 262/5 obręb 0003 w miejscowości Czubajowizna z demontażem istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV biegnącej przez teren działek ew. nr 262/17, 262/12 i 262/5 wraz z likwida

Metadane

Data publikacji : 02.01.2020
Data modyfikacji : 02.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony