Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN 15 kV, łączącej istniejącą linię napowietrzną za pośrednictwem projektowanych stanowisk słupowych, na terenie dz. ew. 262/4, 262/5, 262/12, 262/16, 262/17 obręb Czubajowizna gmina Poświętne

Metadane

Data publikacji : 20.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry