Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/16790,Obwieszczenie-o-wydanej-w-dniu-26-sierpnia-2019-r-Decyzji-102019-o-ustaleniu-lok.html
2020-03-28, 21:36

Obwieszczenie o wydanej w dniu 26 sierpnia 2019 r. Decyzji 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową i budowy niezbędnej linii niskiego napięcia 0,4 kV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV kontenerowej, na terenie położonym: w miejscowości Helenów obręb 0005, na dzia

Metadane

Data publikacji : 26.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony