Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/16637,Obwieszczenie-o-zebraniu-materialu-dowodowego-dla-inwestycji-polegajacej-na-wyda.html
2020-07-16, 07:05

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla inwestycji polegającej na wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (sieć kablowa SN 15 kV, nN 0,4 kV, stacja transformatorowa) na terenie dz. ew. nr. 844/2, 844/1, 980/1, 961/1, 980/2, 970/4, 970/1, 966, 965/8, 965/12, 965/9 obręb Cygów, dz. ew nr 13, 116, 12 obręb Helenów, dz. ew. nr 1301 obręb Turze gmina Poświętne

Metadane

Data publikacji : 29.07.2019
Data modyfikacji : 29.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Chacińska
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Chacińska

Opcje strony