Tablica ogłoszeń

Data publikacji 29.07.2019

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla inwestycji polegającej na wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (sieć kablowa SN 15 kV, nN 0,4 kV, stacja transformatorowa) na terenie dz. ew. nr. 844/2, 844/1, 980/1, 961/1, 980/2, 970/4, 970/1, 966, 965/8, 965/12, 965/9 obręb Cygów, dz. ew nr 13, 116, 12 obręb Helenów, dz. ew. nr 1301 obręb Turze gmina Poświętne

Załączniki

  • 308.72 KB
    29.07.2019 13:53
Data publikacji 29.07.2019

Data modyfikacji 29.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Sylwester Niźnik

Osoba publikująca: Justyna Chacińska


Statystyka strony: 27 wizyt