Tablica ogłoszeń

Data publikacji 19.06.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (sieć kablowa SN 15 kV, nN 0,4 kV, stacja transformatorowa) na terenie dz. ew. nr. 844/2, 844/1, 980/1, 961/1, 980/2, 970/4, 970/1, 966, 965/8, 965/12, 965/9 obręb Cygów, dz. ew nr 13, 116, 12 obręb Hel

Data publikacji 19.06.2019

Rejestr zmian
Autor : Sylwester Niźnik

Osoba publikująca: Jerzy Kieś


Statystyka strony: 20 wizyt