Tablica ogłoszeń

Data publikacji 20.05.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 30.01.2019 r.dla inwestycji polegającej nabudowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kv, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działce ew. nr 224/1 i na dz. ew. nr 259 obręb 0008 w miejscowości Krubki Górki gmina Poświętne poprzez dopisanie doda

Data publikacji 20.05.2019

Rejestr zmian
Autor : Sylwester Niźnik

Osoba publikująca: Jerzy Kieś


Statystyka strony: 31 wizyt