Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego w spr. budowy elektrowni wodnej

Poświętne, dn. 23.10.2009r.

 

 

BiD. 7331/62/06/07/08/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zawiadamia się, że organ pierwszej instancji zakończył postępowanie dowodowe w sprawie: budowy elektrowni wodnej małej mocy wraz z napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym NN do planowanej inwestycji na istniejącym jazie na rzece Rządzy we wsi Turze, gm. Poświętne.

         Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

         W związku z powyższym informuję, że w terminie do dnia 4.11.2009r. można zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej sprawy w Urzędzie Gminy Poświętne w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

Wójt

 

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 26.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Bartnik
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry