Tablica ogłoszeń

Data publikacji 13.03.2019

Obwieszczenie o decyzji nr 41/2019 z dnia 11.03.2019r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki ew. nr 189/5 obręb 0009 w miejscowości Laskowizna gmina Poświętne, położonego przy drodze gminnej (dz. ew. nr 143)

Data publikacji 13.03.2019

Data modyfikacji 15.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Justyna Chacińska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 49 wizyt