Urząd Gminy Poświętne

Dot. planu urządzenia lasów : Helenów, Józefin, Międzypole, Nadbiel, Wólka Dąbrowicka

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zawiadamiam, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego przystąpił do sporządzania planu urządzenia lasów, należących do osób fizycznych, dla następujących miejscowości:  HELENÓW, JÓZEFIN, MIĘDZYPOLE, NADBIEL, WÓLKA DĄBROWICKA położonych  na terenie gminy Poświętne.

         W związku z powyższym na podstawie art. 21, ust. 4 w/w ustawy  informuję, że w dniu 03.09.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, pok. 6, zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasów na okres 60 dni. Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w projektami w godzinach pracy urzędu: tj. wtorki 7.30 – 17.30, pozostałe dni (tj. poniedziałki, środy, czwartki i piątki) 7.30 – 15.00         

         UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA PODATKU LEŚNEGO.

         Zgodnie z art. 21 ust.5 ustawy o lasach zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie do Starosty Powiatu Wołomińskiego w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do dnia 03 października 2009 r.

                                                                       Wójt

                                                                       /-/ Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 04.09.2009
Data modyfikacji : 04.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry