Tablica ogłoszeń

Data publikacji 31.01.2019

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na nieruchomościach stanowiących dz. nr ew. 224/1, 259 w miejscowości Krubki - Górki.

Data publikacji 31.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Justyna Chacińska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 95 wizyt