Tablica ogłoszeń

Data publikacji 31.01.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na nieruchomościach stanowiących dz. nr ew. 577/8, 563, 411 w miejscowości Nadbiel.

Data publikacji 31.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Justyna Chacińska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 59 wizyt