Tablica ogłoszeń

Data publikacji 08.01.2019

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV , kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15 / 0,4 kV na działce ew. nr 224/1 i na działce ew. nr 259 obręb 0008 w miejscowości Krubki G

Data publikacji 08.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 50 wizyt