Tablica ogłoszeń

Data publikacji 08.01.2019

Obwieszczenie w sprawie wydania Decyzji nr 4/2019 z dnia 04.01.2019 r. BiD.6733.17.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie działek ew. nr 469, nr 471, nr 463/2, nr 1023, nr 368/1 obręb 0002 w miejscowości Cygów gmina Poświętne

Data publikacji 08.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 58 wizyt