Tablica ogłoszeń

Data publikacji 08.01.2019

Obwieszczenie w sprawie wydania Decyzji nr 2/2019 z dnia 04.01.2019 r. BiD.6733.18.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi powiatowej nr 4351W na terenie działki ew. nr 484 obręb 0002 w miejscowości Cygów gmina Poświętne

Data publikacji 08.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 35 wizyt