Tablica ogłoszeń

Data publikacji 07.01.2019

Obwieszczenie w sprawie wydania Decyzji nr 1/2019 z dnia 04.01.2019 r. BiD.6733.14.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w gminie Poświętne w miejscowości Czubajowizna, od wysokości istniejącego gazociągu na działce ew. nr 382/4 i dalej w liniach rozgraniczających drogi gminnej na działce ew. nr 310 obręb 0003 i dalej w liniach rozgraniczających drogi na

Data publikacji 07.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 95 wizyt