Tablica ogłoszeń

Data publikacji 30.11.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV: kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i złącza kablowego nN 0,4 kV na nieruchomościach stanowiących dz. nr ew. 224/1, 259 w miejscowości Krubki - Górki gmina Poświętne

Data publikacji 30.11.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 78 wizyt