Tablica ogłoszeń

Data publikacji 29.11.2018

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających drogi powiatowej nr 4351W na terenie działki ew. nr 484 obręb 0002 w miejscowości Cygów gmina Poświętne

Data publikacji 29.11.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 59 wizyt