Tablica ogłoszeń

Data publikacji 28.11.2018

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na nieruchomościach stanowiących dz. nr ew. 408/5, 382/4, 310 – Czubajowizna, 300 - Choiny, gmina Poświętne

Data publikacji 28.11.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 69 wizyt