Tablica ogłoszeń

Data publikacji 05.11.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na nieruchomości stanowiącej dz. nr ew. 484 w miejscowości Cygów, gmina Poświętne

Data publikacji 05.11.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Patrycja Kowalska


Statystyka strony: 82 wizyt