Tablica ogłoszeń

Data publikacji 26.07.2018

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN 15kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na nieruchomości stanowiących dz. nr ew. 627/1, 627/2, 627/3, 89, 627/30, 628/1, 628/15, 628/2, 628/3, 627/13, 627/16, 627/14, 627/12, 627/11, 627/10, 627/7, 627/8, 627/7, 627/6, 627/5, 627/37, 62

Data publikacji 26.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 133 wizyt