Tablica ogłoszeń

Data publikacji 10.07.2018

Obwieszczenie w sprawie wydania Decyzji nr 5/2018 z dnia 10.07.2018 r. BiD.6733.8.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na terenie na terenie działek ew. nr 771 i nr 742/6 obręb 0018 w miejscowości Ręczaje Polskie gmina Poświętne

Data publikacji 10.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 119 wizyt