Tablica ogłoszeń

Data publikacji 07.06.2018

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa - Ręczaje polskie

Data publikacji 07.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 101 wizyt