Tablica ogłoszeń

Data publikacji 06.06.2018

Obwieszcenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN 15kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Choiny

Data publikacji 06.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 52 wizyt