Tablica ogłoszeń

Data publikacji 01.02.2018

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o składaniu wniosków i uwag do toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na “Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Załączniki

Data publikacji 01.02.2018

Rejestr zmian
Autor : Jan Cymerman

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 211 wizyt