Tablica ogłoszeń

Data publikacji 11.01.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie DecyzjiNr 7/2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 063PE L=220,0m, MOP<0,5 MPa na nieruchomościach stanowiących dz. nr ew. 394, 395 w miejscowości Nadbiel gmina Poświętne

Data publikacji 11.01.2018

Rejestr zmian
Autor : Patrycja Kowalska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 186 wizyt