Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1168,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-uproszczonych-planow-urzadzenia-lasow.html
20.07.2024, 09:03

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu uproszczonych planów urządzenia lasów

 

 
OBWIESZCZENIE
 
         Zawiadamiam, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego przystąpił do sporządzania planu urządzenia lasów, należących do osób fizycznych, dla następujących miejscowości:  CZUBAJOWIZNA, DĄBROWICA, KOLNO, KRUBKI GÓRKI, LASKOWIZNA, POŚWIĘTNE, ROJKÓW, TRZCINKA, WOLA CYGOWSKA, WOLA RĘCZAJSKA położonych  na terenie gminy Poświętne.
         W związku z powyższym na podstawie art. 21, ust. 4 w/w ustawy  informuję, że w dniu 15.10.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, pok. 1, zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasów na okres 60 dni. Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w projektami w godzinach pracy urzędu tj. wtorki 7.30 – 17.30, pozostałe dni 7.30 – 15.00
         UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA PODATKU LEŚNEGO.
         Zgodnie z art. 21 ust.5 ustawy o lasach zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie do Starosty Powiatu Wołomińskiego w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do dnia 15 listopada 2008 r.
 
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          Wójt

                                                                                                                     /-/ Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 23.10.2008
Data modyfikacji : 24.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony