Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw spr. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy Poświętne                            
                                                                                                      Poświętne, dn. 16.09.2008r.
BiD.7331/97/08
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki z dnia 5.09.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: energetycznej linii kablowej wraz ze stanowiskiem słupowym ul. Zachodnia we wsi Poświętne, gm. Poświętne.
         Inwestycja zostanie zlokalizowana na nieruchomościach składających się z działek o numerach ewidencyjnych 20, 21, oraz 28/4, zgodnie z załączonymi do wniosku mapami geodezyjnymi sporządzonymi w skali 1:1000 do celów projektowych.
         W związku z powyższym informuje się, że w terminie  14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Poświętne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
 
                                                                                                   
 
 
  Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 16.09.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry