Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1118,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-W-1.html
20.07.2024, 07:37

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-14

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
 
Oddział w Warszawie
 

W - 14
 
 
 
     
 
     KOMUNIKAT z dnia 14.08.2008r.
 
o zwalczaniu bielinka kapustnika
        
Na plantacjach roślin kapustnych pojawiły się gąsienice bielinka kapustnika.
Należy zastosować jeden z następujących środków:
Próg zagrożenia: 10 gąsienic na 10 roślinach.
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa mazowieckiego:
 
Preparat                                                Dawka kg (l)/ha                          Karencja - dni
 
 
 
 
BULLDOCK 025 EC                      0,2-0,3                                        7
CYPERKILL SUPER 25 EC                 0,1                                         7
DECIS 2,5 EC                              0,2-0,3                                        7
DIAZOL 500 EW                              0,45                                         9
DIMILIN 25 WP                0,25                                    14
DURSBAN 480 EC                            0,9                                             21
FASTAC 100 EC                        0,07-0,09                                        7
KARATE ZEON 050 CS                0,12                                              7
NURELLE D 550 EC                     0,4-0,5                                         21
SUMITHION SUPER 1000 EC       0  ,45                                            14
TALSTAR 100 EC                              0,2                                           7
 
UWAGA !
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
 
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].
 
                      KIEROWNIK ODDZIAŁU
                                                                                                                                                                     TERESA KAPUSTA

 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Stepien

Opcje strony