Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1117,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-2.html
20.07.2024, 08:00

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-27 A

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
 
Oddział w Warszawie
 

S-27A
 
 
KOMUNIKAT z dnia 14. 08. 2008 r.
 
o zwalczaniu
zwójek uszkadzających liście i owoce jabłoni
 
W dniach 14-18.08 2008 r. należy wykonać opryskiwanie stosując jeden
z wymienionych środków:
 
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:
 
Preparaty:                                                                 Dawka na 1 ha                     Karencja
         
ADMIRAL 100 EC                                  0,75 l                             3 dni
OWADOX 1000 EC                                1,125 l                           14 dni
RUNNER 240 SC                                   0,4 l                               14 dni
STEWARD 30 WG                                  0,17-0,2 kg                    7 dni
SUMITHION 500 EC                              2,25 l                             21 dni
SUMITHION SUPER 1000 EC              1,125 l                           21 dni
 
UWAGA!
Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących okresów karencji.
 
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje
dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)]
 
 
                          Kierownik Oddziału
                               Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 18.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Stepien

Opcje strony