Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-15

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
 
Oddział w Warszawie

W - 15
 
 
 
 
 
 
KOMUNIKAT z dnia 14.08. 2008r.
 
o zwalczaniu piętnówki kapustnicy
        
 
Próg zagrożenia: 4-5 gąsienic na 50 roślinach.
 
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa mazowieckiego:
 
Preparat                                                         Dawka kg(l)/ha                           Karencja - dni
 
BULLDOCK 025 EC                  0,3 – 0,4                              7
DIMILIN 25 WP                           0,25                                      14
NURELLE D 550 EC                  0,4 - 0,5                               21
PATRIOT 2,5 EC                         0,3                                        7
RELDAN 400 EC                         0,9                                        21
SPRUZIT 04 EC                           0,1-0,15%                           3
STEWARD 30 WG                      0,1-0,12                               3
 
UWAGA !
 
1.Wyższe z zalecanych dawek preparatów stosować na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
2.Aby zabieg był skuteczny należy go wykonać bezwzględnie przed wejściem gąsienic między liście, czyli do 20 dni od momentu wylęgu z jaj.
 
            Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacjebranżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
 
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].
         
KIEROWNIK ODDZIAŁU
                                                                                                                                                     TERESA KAPUSTA                 
                                                                                                                            

 

Metadane

Data publikacji : 18.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Stepien

Opcje strony

do góry