Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1112,Zaproszenie-na-spotkanie-dot-Lokalnej-Strategii-Rozwoju-quotRowniny-Wolominskiej.html
20.07.2024, 09:37

Zaproszenie na spotkanie dot. Lokalnej Strategii Rozwoju "Równiny Wołomińskiej"

 


 
                                      
ZAPROSZENIE
 
 
         Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej  informuje, iż przystąpił do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju działania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru objętego zasięgiem stowarzyszenia. Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych
i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Dokument opracowany będzie przez firmę LM Consulting Krzysztof Kwatera.
       W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie cyklu spotkań, które dotyczyć będą ustalenia założeń do LSR. Dla terenu gminy Poświętne spotkanie zaplanowano na
 
20 sierpnia 2008r. o godz. 17:00                               
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem przy ul. Krótkiej 1.
       
        Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego m.in. sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, strażaków OSP, dyrektorów szkół, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, radnych oraz mieszkańców Gminy Poświętne zainteresowanych tego typu inicjatywą.
       
 
        Serdecznie zapraszamy
 
                                                                  Zarząd Stowarzyszenia LGD
                                                                                                                                                              Równiny Wołomińskiej

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 11.08.2008
Data modyfikacji : 11.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony