Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-27

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE
 
Oddział w Warszawie
 

 
S-27
 
 
 
 
                                              KOMUNIKAT z dnia 28.07.2008r.
 
o zwalczaniu II pokolenia owocówki jabłkóweczki w sadach
towarowych na późnych odmianach jabłoni
 
W dniach 28.07.-31.07 należy wykonać opryskiwanie
stosując jeden z wymienionych środków:
 
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:
 
Preparaty                                   Dawka na 1 ha                               Karencja
 
CALYPSO 480 SC                                0,2 l                                        14 dni
GROT 250 EC                                       2,25 l                                      14 dni
OWADOX 1000 EC                              1,125 l                                     14 dni
SPINTOR 240 SC                                 0,6-0,8 l                                    7 dni
STEWARD 30 WG                                0,17 - 0,2 kg                            7 dni
 
 
UWAGA!
 
1.     Zastosowany zabieg na owocówkę jabłkóweczkę zwalcza również inne gąsienice zwójkówek.
2.     Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących okresów karencji.
 
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].
                                         Kierownik Oddziału
                                     Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 29.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry