Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1089,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-W-2.html
20.07.2024, 08:01

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-22

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

Oddział w Warszawie

 

W - 22

 

KOMUNIKAT z dnia 17.07.2008r. 

o zwalczaniu mączniaka rzekomego na ogórkach

 

         Na niektórych plantacjach ogórków wystąpiły mączniak rzekomy. Należy niezwłocznie przystąpić do opryskiwania stosując jeden z następujących środków:

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

Preparat                     Dawka kg (l) /ha                         Karencja – dni

 

ALIETTE 80 WP                            3                                           3

BRAVO 500 SC                              2,5 – 3,5                               3

mieszanina:

CURZATE M 72,5 WP (2,5 l/ha) + BRAVO 500 SC (2,0 l/ha)

                                                        

CURZATE M 72,5 WP                   2,5                                        3

DITHANE NeoTec 75 WG             2-3                                        4

GREVIT 200 SL                             1,5 – 2                                  0

INDOFIL 80 WP                            2,5                                        4

MANCONEX 80 WP                      2-3                                        4

MILDEX 711,9 WG                        2,5                                        3

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG       2,5                                        3

SANCOZEB 80 WP                        2 – 3                                     4

TATTOO C 750 SC                        2 – 2,5                                  3        

Zabieg powtórzyć w miarę potrzeby.

UWAGA !

1.     W przypadku dużego zagrożenia chorobą najskuteczniejsza jest mieszanina preparatów CURZATE M (2,5 l na ha) + BRAVO (2,0 l/ha)

2.     Ridomil Gold MZ 68 WP można stosować maksymalnie 2 razy w sezonie na początku wegetacji.

3.     Zalecana dawka cieczy 800 – 1000 l / ha.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacjebranżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                                                         TERESA KAPUSTA

                                                                                                                            

Metadane

Data publikacji : 17.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony