Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-31

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-31

                                              

 

KOMUNIKAT z dnia 17.07.2008r.

o zwalczaniu II pokolenia owocówki śliwkóweczki

 

W dniach 17.07 - 21.07 należy przeprowadzić opryskiwanie śliw przeciwko owocówce śliwkóweczce.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

 

Preparaty:                                 Dawka na 1 ha                  Karencja

 

CALYPSO 480 SC                                      0,2 l                        14 dni

RUNNER 240 SC                                        0,5 l                        7 dni

SPINTOR 240 SC                                       0,6-0,8 l                 7 dni

STEWARD 30 WG                                     0,2 kg                     7 dni

SUMITHION 500 EC                                 2,25 l                      21 dni

SUMITHION SUPER 1000 EC                1,125 l                    21 dni

 

UWAGA !

Zalecane opryskiwanie winno być wykonane wyłącznie na późnych odmianach śliw.

Należy ściśle przestrzegać obowiązujących okresów karencji.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

 Kierownik Oddziału

 Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 17.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry