Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1085,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-2.html
20.07.2024, 09:16

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-22

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

S-22

 

 

 

KOMUNIKAT z dnia 17.07.2008

o zwalczaniu przędziorków i pordzewiacza jabłoniowego

Rozpoczął się wylęg larw przędziorków II pokolenia. W sadach, gdzie występują przędziorki w ilości średnio ponad 5 sztuk na 1 liść, wykonać opryskiwanie stosując jeden z następujących środków:

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

I. Środki zwalczające przędziorki

 

Preparaty:                                         Dawka na 1ha                                  Prewencja

         MAGUS 200 SC                    0,5 - 0,7 l                         -

         SANMITE 20 WP                 0,75 kg                         30 dni

         PENNSTYL 600 SC             0,5-0,6 l                           -

W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków bardzo skuteczna jest mieszanina preparatów

 NISSORUN 050 EC w dawce 0,75 l/ha + ORTUS 05 SC w dawce 0,5 l/ha.

 

II. Środki zwalczające równocześnie przędziorki i pordzewiacza jabłoniowego

 

         Preparaty:                                        Dawka na 1ha                                  Prewencja

         OMITE 570 EW                   1,5 - 2,0 l                         -

         ORTUS 05 SC                       1,0 - 1,5 l                          -

 

UWAGA !

  1. Przed przystąpieniem do opryskiwania należy wykosić kwitnące chwasty pod drzewami.
  2. Należy unikać znoszenia cieczy na sąsiednie plantacje.
  3. ORTUS w dawce 1,5 l  zwalcza pordzewiacza jabłoniowego.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 
                               Kierownik Oddziału
                                                                         Teresa Kapusta

 

Metadane

Data publikacji : 17.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony