Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1075,Ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html
20.07.2024, 09:03

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

B i D. 7331/02-1/06/07/08                                                                                                                                                                                                                                 Poświętne dnia 23.06.2008.

  

OBWIESZCZENIE

 

                    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku ELFEKO S.A. Warszawa ul. Żupnicza 17o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy stacji bazowej sieci ERA nr 25313 na działce ew. nr 237 we wsi Poświętne.

                   Z wnioskiem określającym lokalizację i program inwestycji można zapoznać się w Referacie Budownictwa.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w kancelarii Urzędu Gminy Poświętne.

 

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 27.06.2008
Data modyfikacji : 27.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony